a

Стручна служба Заштитника грађана je 22. новембра 2012. године обавила посету Казнено - поправном заводу у Нишу и том приликом обавила разговоре са лицима лишеним слободе који су поднели притужбу на рад овог завода.

Стручна служба Заштитника грађана je 08.октобра 2012. године обавила посету Полицијској управи Краљево и том приликом обавила разговоре са лицима лишеним слободе који су поднели притужбу на рад ове управе.

Стручна служба Заштитника грађана je 25.септембра 2012. године обавила посету Казнено - поправном заводу Београд и том приликом обавила разговоре са лицима лишеним слободе који су поднели притужбу на рад овог завода.

Стручна служба Заштитника грађана ће  07. августа 2012. године обавити посету Окружном затвору Зрењанин и том приликом ће обавити разговоре са лицима лишеним слободе који су поднели притужбу на рад овог завода.

Стручна служба Заштитника грађана ће  03. августа 2012. године обавити посету Казнено - поправном заводу у Пожаревцу и том приликом ће обавити разговоре са лицима лишеним слободе који су поднели притужбу на рад овог завода.

Страна 11 од 13

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava