a

Заменик заштитника грађана, Милош Јанковић, учествовао је, 18. априла 2013. године у Крагујевцу и 23. априла 2013. године у Нишу, у Округлом столу у организацији Мисије ОЕБС-а у Србији у сарадњи са Републичким јавним тужилаштвом и Министарством унутрашњих послова, на тему комуникације полиције и тужилаштва са медијима у кривичним истрагама.

Taкoђе је истакао значај теме и потребу да се посебно води рачуна и обезбеди поштовање уставних права грађана, права на обавештеност, с једне стране, и права на правично суђење, с друге стране.

Стручна служба Заштитника грађана je  10. априла 2013. године обавила посету Окружном затвору у Београду и Специјалној затворској болници и том приликом обавила разговоре са лицима лишеним слободе који су поднели притужбу на рад ових институција.

Стручна служба Заштитника грађана je  04. априла 2013. године обавила посету Окружном затвору у Београду и том приликом обавила разговоре са лицима лишеним слободе који су поднели притужбу на рад овог завода.

Стручна служба Заштитника грађана je  07. марта 2013. године обавила посету Казнено - поправном заводу у Нишу и том приликом обавила разговоре са лицима лишеним слободе који су поднели притужбу на рад овог завода.

Стручна служба Заштитника грађана je 24. децембра 2012. године обавила посету Казнено - поправном заводу у Сремској Митровици и том приликом обавила разговоре са лицима лишеним слободе који су поднели притужбу на рад овог завода.

Страна 10 од 13

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava