a

Стручна служба Заштитника грађана јe 18. јула 2013. године обавила посету Казнено-поправном заводу Ниш и том приликом јe обавила разговоре са лицима лишеним слободе који су поднели притужбу на рад ове институције.

Стручна служба Заштитника грађана je 15. јула 2013. године обавила посету Казнено-поправном заводу Забела у Пожаревцу и том приликом јe обавила разговоре са лицима лишеним слободе који су поднели притужбу на рад ове институције.

Поступајући по сопственој иницијативи, Стручна служба Заштитника грађана је 06. jуна обавила посету Центру за азил у Боговођи и приватном смештају у  Врачевићу.

Стручна служба Заштитника грађана je 14. маја 2013. године обавила посету Казнено - поправном заводу у Сремској Митровици и том приликом обавила разговоре са лицима лишеним слободе који су поднели притужбу на рад овог завода.

Стручна служба Заштитника грађана je 13.маја 2013. године обавила посету Казнено - поправном завовду у Падинској Скели и том приликом обавила разговоре са лицима лишеним слободе који су поднели притужбу на рад овог завода.

Страна 9 од 13

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava