a

Стручна служба Заштитника грађана јe 13. juna 2014. године обавила посету Специјалној затворској болници и том приликом je обавила разговоре са лицима лишеним слободе који су поднели притужбу на рад ове институције.

Стручна служба Заштитника грађана јe 21. марта  2014. године обавила посету Казнено - поправном заводу у Нишу и том приликом je обавила разговоре са лицима лишеним слободе који су поднели притужбу на рад ове институције.

Стручна служба Заштитника грађана јe 21. јануара 2014. године обавила посету Казнено - поправном заводу Падинска скела и том приликом je обавила разговоре са лицима лишеним слободе који су поднели притужбу на рад ових институција.

Стручна служба Заштитника грађана jе 17. јануара  2014. године обавилa посету Окружном затвору у Београду и Специјалној затворској болници и том приликом jе обавила разговоре са лицима лишеним слободе који су поднели притужбу на рад ове институције.

Стручна служба Заштитника грађана је 30. децембра 2013. године обавила посету Казнено-поправном заводу у Сремској Митровици и том приликом обавила разговоре са лицима лишеним слободе који су поднели притужбу на рад ове институције.

Страна 7 од 13

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava