a

Стручна служба Заштитника грађана јe 27. октобра 2014. године обавила посету Казнено - поправном заводу у Нишутом приликом je обавила разговоре са лицима лишеним слободе који су поднели притужбу на рад ове институције.

Заштитник грађана је 22. августа 2014. године обавио ванредну, ненајављену, контролну посету Општој болници у Шабцу, а поводом случаја у коме је након туче пацијената на психијатријском одељењу, наредног дана у јутарњим часовима преминуо пацијент.

Током посете обављени су разговори са директорком болнице и затеченим медицинским особљем које је било дежурно у ноћи између 14. - 15. 08. 2014. године и извршен је увид у постојећу документацију. О обављеној посети биће сачињен извештај са препорукама са отклањањем утврђених недостатака.

Стручна служба Заштитника грађана јe 17. јула 2014. године обавила посету Казнено - поправном заводу Сремска Митровица и том приликом je обавила разговоре са лицима лишеним слободе који су поднели притужбу на рад ових институција.

Стручна служба Заштитника грађана јe 24. јуна 2014. године обавила посету Казнено - поправном заводу Забела- Пожаревац и том приликом je обавила разговоре са лицима лишеним слободе који су поднели притужбу на рад ових институција.

Стручна служба Заштитника грађана јe 16. јуна 2014. године обавила посету Казнено - поправном заводу у Падинској скели и том приликом je обавила разговоре са лицима лишеним слободе који су поднели притужбу на рад ових институција.

Страна 6 од 13

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava