a

Стручна служба Заштитника грађана је 14. априла 2015. године обавила надзор над радом завода у Окружном затвору у Прокупљу.

Стручна служба Заштитника грађана јe 27. фебруара 2015. године обавила посету Казнено-поправном заводу у Сремској Митровици том приликом je обавила разговоре са лицима лишеним слободе који су поднели притужбу на рад ове институције.

Стручна служба Заштитника грађана јe 06. фебруара 2015. године обавила посету Казнено-поправном заводу у Ћуприји и том приликом je обавила разговоре са лицима лишеним слободе који су поднели притужбу на рад ове институције.

Стручна служба Заштитника грађана јe 04. фебруара 2015. године обавила посету Окружном затвору у Београду и том приликом je обавила разговоре са лицима лишеним слободе који су поднели притужбу на рад ове институције.

Стручна служба Заштитника грађана јe 08. септембра 2014. године обавила посету Казнено - поправном заводу Пожаревац и том приликом je обавила разговоре са лицима лишеним слободе који су поднели притужбу на рад ове институције.

Страна 5 од 13

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava