a

Поводом информација о наводном злостављању једног корисника у Дому за смештај одраслих лица у Кулинама, Заштитник грађана је 16. маја 2016. године обавио непосредан надзор над радом ове Установе и поступањем запослених у вези са догађајем од 18. априла 2016. године.

Надзор над радом Дома за смештај одраслих лица у Кулинама није био претходно најављен, а директор Дома и други запослени сарађивали су са представницима Заштитника грађана, омогућили приступ просторијама и увид у видео снимак догађаја са једне од камера, као и ставили на увид расположиву  документацију у вези са предметним инцидентом.

Стручна служба Заштитника грађана јe 11. маја 2016. године обавила посету Казнено-поправном заводу у Сремској Митровици и том приликом je обавила разговоре са лицима лишеним слободе који су поднели притужбу на рад ове институције.

Стручна служба Заштитника грађана је 28. марта 2016. године обавила посету Казнено - поправном заводу за малолетнике у Ваљеву и том приликом је обавила разговоре са лицима лишеним слободе који су поднели притужбу на рад ове институције.

Стручна служба Заштитника грађана је 18. фебруара 2016. године обавила посету Специјалној затворској болници у Београду и Казнено - поправном за малолетнике у Ваљеву и том приликом је обавила разговоре са лицима лишеним слободе који су поднели притужбе на рад ових институција.

Стручна служба Заштитника грађана је 03. децембра 2015. године обавила посету Казнено - поправном заводу Забела - Пожаревац и том приликом је обавила разговоре са лицима лишеним слободе који су поднели притужбе на рад ове институције.

Страна 3 од 13

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava