a

У оквиру успостављене сарадње Заштитника грађана са Правним факултетом Универзитета у Београду, студенти тог факултета били су данас гости институције омбудсмана. Заменик заштитника грађана Милош Јанковић са сарадницама упознао их је са радом и надлежностима овог органа, поготово у области заштите лица лишених слободе и превенције тортуре.

Поводом информација о наводном злостављању једног корисника у Дому за смештај одраслих лица у Кулинама, Заштитник грађана је 16. маја 2016. године обавио непосредан надзор над радом ове Установе и поступањем запослених у вези са догађајем од 18. априла 2016. године.

Надзор над радом Дома за смештај одраслих лица у Кулинама није био претходно најављен, а директор Дома и други запослени сарађивали су са представницима Заштитника грађана, омогућили приступ просторијама и увид у видео снимак догађаја са једне од камера, као и ставили на увид расположиву  документацију у вези са предметним инцидентом.

Стручна служба Заштитника грађана јe 11. маја 2016. године обавила посету Казнено-поправном заводу у Сремској Митровици и том приликом je обавила разговоре са лицима лишеним слободе који су поднели притужбу на рад ове институције.

Представник Одељења за заштиту права лица лишених слободе и контролу примене полицијских овлашћења Стручне службе Заштитника грађана учествовао је 30. и 31. марта 2016. године, у Скопљу, на семинару „Употреба полицијске принуде“, који је организовао TAIEX у сарадњи са македонским Омбудсманом.

На Семинару су учествовали и представници омбудсмана Македоније, Албаније, Босне и Херцеговине, Турске, Црне Горе и Косова, представници министарстава унутрашњих послова Македоније, Немачке, Литваније, Велике Британије и Белгије, Института за форензичку медицину Медицинског факултета у Скопљу и поједини чланови CPT.

Страна 3 од 16

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava