a

Стручна служба Заштитника грађана je  07. марта 2013. године обавила посету Казнено - поправном заводу у Нишу и том приликом обавила разговоре са лицима лишеним слободе који су поднели притужбу на рад овог завода.

Стручна служба Заштитника грађана je 24. децембра 2012. године обавила посету Казнено - поправном заводу у Сремској Митровици и том приликом обавила разговоре са лицима лишеним слободе који су поднели притужбу на рад овог завода.

Стручна служба Заштитника грађана je 22. новембра 2012. године обавила посету Казнено - поправном заводу у Нишу и том приликом обавила разговоре са лицима лишеним слободе који су поднели притужбу на рад овог завода.

Стручна служба Заштитника грађана je 08.октобра 2012. године обавила посету Полицијској управи Краљево и том приликом обавила разговоре са лицима лишеним слободе који су поднели притужбу на рад ове управе.

Страна 13 од 16

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava