a

Током јуна и августа месеца 2018. године троје студената Правног факултета Универзитета у Београду – смер правосудно-управни, обавили су двонедељну стручну праксу у Стручној служби Заштитника грађана – Одељењу за права лица лишених слободе и контролу примене полицијских овлашћења и Секретаријату Националног механизма за превенцију тортуре.
У Одељењу за права лица лишених слободе и контролу примене полицијских овлашћења, студенти су се, према припремљеном програму, упознали са правним оквиром који је релевантан за рад Заштитника грађана и наведеног Одељења, праксом рада на притужбама лица лишених слободе, упућеним препорукама за отклањање утврђених недостатака и законским иницијативама у области рада Одељења.

Начелница Одељења за права лица лишених слободе и контролу примене полицијских овлашћења учествовала је на Првом националном тренингу ескорта који је одржан на Полицијској академији у Земуну од 07. до 11. августа 2017. године у организацији Европске агенције за граничну и обалску стражу (FRONTEX).

Том приликом полицијским службеницима, који ће бити ангажовани у заједничким операцијама повратка нашиХ држављана у Републику Србију у поступку реадмисије, начелница наведеног Одељења одржала је предавање на тему основних људских права са посебним освртом на правно на достојанство као једно од основних људских права.

Током јула 2017. године два студента Правног факултета Универзитета у Београду - смер правосудно-управни, обавила су стручну праксу у Стручној служби Заштитника грађана Републике Србије – Одељењу за права лица лишених слободе и контролу примене полицијских овлашћења.

Током трајања праксе упознали су се са правним оквиром који је релевантан за рад Заштитника грађана и наведеног Одељења, праксом рада Одељења на притужбама грађана, начином обављања непосредног надзора над радом органа управе и упућеним препорукама за отклањање утврђених недостатака, као и до сада предузетим законодавним активностима овог органа.

IMG 3408У организацији Београдског центра за људска права, у Београду је 1. и 2. јуна 2017. године одржана дијалог група посвећена питању ефикасне и делотворне истраге у погледу озбиљних навода о злостављању.
Учесницима скупа су представљени међународни стандарди о забрани злостављања у погледу дефинисања различитих облика злостављања и ефиксане и делотворне истраге, са посебним освртом на одредбе члана 1. Конвенције УН против тортуре и члана 3. Европске конвенције против мучења. Такође, представљена су законодавна решења у погледу кривичних дела изнуђивање исказа и злостављање и мучење, улога јавног тужилаштва у спровођењу ефикасне и делотворне истраге у погледу озбиљних навода о злостављању, о улози браниоца у погледу иницирања поступка утврђивања одговорности за злостављање почињено од стране службених лица, као и о улози судова у поступцима у којима се испитују озбиљни наводи о злостављању.
Ивана Босиљчић, виша саветница у Стручној служба Заштитника грађана, представила је Препоруке Заштитника грађана у вези документованих случајева кршења забране злостављања. Присутни су упознати са поступањем Заштитника грађана по притужбама и радњама које се у поступку предузимају ради испитивања навода о злостављању (несметани разговори са осуђенима, преглед лекара специјалисте судске медицине, непосредан надзор, разговори са запосленима у Заводу, прибављање релевантне документације, увид у видео снимке уколико су доступни...).
Такође су представљене препоруке Заштитника грађана које се односе на начин обављања лекарског прегледа након примене мера принуде, као и препоруке упућене Казнено-поправном заводу за малолетнике у Ваљеву, поводом бројних недостатака у раду запослених, који су довели до повреде права двојице осуђених на неповредивост физичког и психичког интегритета, на здравствену заштиту, приватност, заштиту од злостављања, као и заштиту од одмазде.
Ивана Босиљчић је присутне упознала и са Иницијативом Заштитника грађана за допуну закона којима су прописана овлашћења полиције, комуналне полиције и служби за обезбеђење завода за извршење кривичних санкција тако да се, управо из разлога превенције кршења права грађана и ефикасније контроле примене, пропише обавеза звучног и визуелног снимања употребе средстава принуде, примене овлашћења којима се грађани лишавају слободе и саслушања осумњиченог у предистражном поступку.

Страна 1 од 16

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava