a

Заштитник грађана донео је 18. децембра 2009. године Препоруку о потврди о предаји писма. Поступањем по препоруци ће се омогућити да лица која се налазе на извршењу казне затвора или у притвору, по потреби, докажу да су писма заиста предата ради слања поштом.

 

PREPORUKE 2009. godina:

 

PREPORUKA ALBANCI PREŠEVO 2009. godina

PREPORUKA OSOBA SA INVALIDITETOM, ŠTRAJK GLAĐU KPZ NIŠ 2009. godine

PREPORUKA PREDAJA PISAMA 18.12.2009. godine

PREPORUKA PUŠENJE 31.12.2009. godine

Страна 16 од 16

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava