a

Заштитник грађана донео је 05. јануара 2010. године Мишљење о увођењу хемијске кастрације као нове кривичне санкције.

Заштитник грађана донео је Препоруку 31. децембра 2009. године у вези заштите непушача, који на извршењу казне затвора и у притвору треба да буду смештени одвојено од пушача, односно у просторије у којима се не пуши, као и да они који су већ смештени заједно са пушачима, односно у просторије у којима се пуши, треба да се одмах изместе одвојено од пушача, односно у просторије у којима се не пуши.

Заштитник грађана донео је 18. децембра 2009. године Препоруку о потврди о предаји писма. Поступањем по препоруци ће се омогућити да лица која се налазе на извршењу казне затвора или у притвору, по потреби, докажу да су писма заиста предата ради слања поштом.

 

PREPORUKE 2009. godina:

 

PREPORUKA ALBANCI PREŠEVO 2009. godina

PREPORUKA OSOBA SA INVALIDITETOM, ŠTRAJK GLAĐU KPZ NIŠ 2009. godine

PREPORUKA PREDAJA PISAMA 18.12.2009. godine

PREPORUKA PUŠENJE 31.12.2009. godine

Страна 15 од 15

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava