a

Заштитник грађана сматра да би одредбу члана 294. става 2. Законика о кривичном поступку требало допунити на тај начин што би се прописало да разлози због којих је јавни тужилац одложио саслушање осумњиченог и одредио његово задржавање најдуже 48 часова од часа његовог хапшења или одазивања на позив, буду наведени као обавезни део решења о задржавању, стоји у Иницијативи за допуну Законика о кривичном поступку, коју је Заштитник грађана поднео Влади и Народној скупштини Републике Србије.

Начелник Полицијске станице у Тутину, оцењујући оправданост и правилност примене средстава принуде, и командир Полицијске испоставе у Тутину у поступку разматрања притужбе грађанина нису утврдили пропусте у раду полицијског службеника, иако су на основу доступних доказа, могли и били дужни да утврде да је њихова употреба била неоправдана и неправилна, утврдио је Заштитник грађана.

Приликом прегледа осуђеног, лекар КПЗ-а у Сремској Митровици у здравствени картон није унео његове наводе о начину настанка повреда, није их детаљно описао и унео у посебну евиденцију о повредама осуђених, нити је обавестио управника Завода да постоје индиције да је према осуђеном поступано насилно. Тиме је повредио његово право на неповредивост физичког и психичког интегритета и право на здравствену заштиту, утврдио је Заштитник грађана.

У раду Казнено-поправног завода у Пожаревцу-Забели начињене су неправилности у поступању према осуђеном лицу – штрајкачу глађу и жеђу, тако што лекари нису свакодневно обављали преглед његовог здравственог стања док је трајао штрајк, утврдио је Заштитник грађана.

Страна 2 од 16

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava