a

Заштитник грађана утврдио је да се одређен број осуђених са тешким менталним поремећајима  налази у  заводима за извршење кривичних санкција, у редовном смештају са осталим осуђеницима, у којима не постоје одговарајући услови за њихово лечење и третман па је Управи за извршење кривичних санкција упутио Препоруку  да се ови осуђеници без одлагања упуте у Специјалну затворску болницу или другу одговарајућу здравствену установу.

Заштитник грађана је 31. 01. 2012. године упутио препоруку да се у Казнено – поправном заводу Пожаревац – Забела, предузму све расположиве мере у циљу утврђивања одговорности службених лица завода за насиље примењено према осуђеном који се налази на извршењу казне затвора, те да се предузму све расположиве мере да се убудуће спречи настанак тортуре.

Заштитник грађана је 29. децембра 2011. године упутио Препоруку да се у Казнено поправном заводу Пожаревац - Забела обезбеди да лекар један пут у току месеца обиђе сва лица лишена слободе која се налазе у седмом павиљону и у разговору са њима утврди потребу  за њиховим лекарским прегледом и лечењем,о чему ће се водити посебна евиденција.

Заштитник грађана је 29. децембра 2011. године упутио Препоруку да се у VII павиљону у Казнено поправном заводу Пожаревац, Забела обезбеди видео надзор у ходнику, сутерену који спаја две смештајне целине.

Страна 10 од 16

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava