a

Заштитник грађана је 29. децембра 2011. године упутио Препоруку да се у Казнено поправном заводу Пожаревац - Забела обезбеди да лекар један пут у току месеца обиђе сва лица лишена слободе која се налазе у седмом павиљону и у разговору са њима утврди потребу  за њиховим лекарским прегледом и лечењем,о чему ће се водити посебна евиденција.

Заштитник грађана је 29. децембра 2011. године упутио Препоруку да се у VII павиљону у Казнено поправном заводу Пожаревац, Забела обезбеди видео надзор у ходнику, сутерену који спаја две смештајне целине.

Заштитник грађана је 29. децембра 2011. године упутио Препоруку да се лицима лишеним слободе у Окружном затвору у Суботици,  у слободно време, обезбеди најмање два часа дневно изван затворених просторија.

Заштитник грађана је 29. децембра 2011. године упутио Препоруку да се у Казнено поправном заводу у Нишу обезбеде суве просторије са адекватним санитарним уређајима.

Страна 10 од 15

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava