a

Заштитник грађана утврдио је пропуст у раду Окружног затвора у Панчеву, на штету осуђеног А.П., који се огледа у повреди права осуђеног на свакодневне лекарске прегледе  током трајања објављеног штрајка глађу.

Заштитник грађана утврдио је пропуст у раду Полицијске управе из Лесковца, одељење саобраћајне полиције на штету грађанина И.В, јер Полицијска управа није спровела поступак решавања притужби на рад полицијског службеника, па је Полицијској управи у Лесковцу упутио препоруку за спровођењем поступка решавања по притужби.

Заштитник грађана је утврдио да је Казнено - поправни завод у Нишу начинио пропуст на штету осуђених лица С. У и Б. К, тако што им током 2011. и 2012. год није редовно уплаћивао накнада за рад, па је Управи за извршење кривичних санкција упутио препоруку да се без одлагања осуђенима С.У и Б.К исплате све неисплаћене накнаде за рад.

Заштитник грађана утврдио је да је Казнено - поправни завод за жене у Пожаревцу начинио пропуст на штету права детета тако што је програмом поступања према осуђеној - мајци детета, ограничио право детета на несметано и квалитетно одржавање личних односа са оцем и блиским сродницима, па је Управи за извршење кривичних санкција упутио препоруку да се предузму одговарајуће мере како би се детету обезбедили услови за несметано и квалитетно одржавање личних односа са оцем и сродницима у складу са најбољим дететовим интересима.

Страна 9 од 16

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava