a

Заштитник грађана је утврдио да је Казнено - поправни завод у Нишу начинио пропуст на штету осуђених лица С. У и Б. К, тако што им током 2011. и 2012. год није редовно уплаћивао накнада за рад, па је Управи за извршење кривичних санкција упутио препоруку да се без одлагања осуђенима С.У и Б.К исплате све неисплаћене накнаде за рад.

Заштитник грађана утврдио је да је Казнено - поправни завод за жене у Пожаревцу начинио пропуст на штету права детета тако што је програмом поступања према осуђеној - мајци детета, ограничио право детета на несметано и квалитетно одржавање личних односа са оцем и блиским сродницима, па је Управи за извршење кривичних санкција упутио препоруку да се предузму одговарајуће мере како би се детету обезбедили услови за несметано и квалитетно одржавање личних односа са оцем и сродницима у складу са најбољим дететовим интересима.

Заштитник грађана утврдио је да се одређен број осуђених са тешким менталним поремећајима  налази у  заводима за извршење кривичних санкција, у редовном смештају са осталим осуђеницима, у којима не постоје одговарајући услови за њихово лечење и третман па је Управи за извршење кривичних санкција упутио Препоруку  да се ови осуђеници без одлагања упуте у Специјалну затворску болницу или другу одговарајућу здравствену установу.

Заштитник грађана је 31. 01. 2012. године упутио препоруку да се у Казнено – поправном заводу Пожаревац – Забела, предузму све расположиве мере у циљу утврђивања одговорности службених лица завода за насиље примењено према осуђеном који се налази на извршењу казне затвора, те да се предузму све расположиве мере да се убудуће спречи настанак тортуре.

Страна 9 од 15

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava