a

Управа за извршење кривичних санкција, Специјална затворска болница, није обезбедила притворенику са инвалидитетом примеран смештај, приступачно окружење и потребну медицинску рехабилитацију, утврдио је Заштитник грађана.

Полицијски службеници полицијских управа Београда и Краљева застрашивaли су и нанели телесне повреде грађанину приликом лишавања слободе, довођења и полицијског задржавања, утврдио је Заштитник грађана.

Управа криминалистичке полиције прихвата препоруке Заштитника да у свом будућем раду неће повређивати права лица лишених слободе, као и да ће посебну пажњу усмерети на спречавање настанка било каквог облика злостављања ових грађана, стоји у одговору Министарства унутрашњих послова.

Заштитник грађана утврдио је пропуст у раду Окружног затвора у Панчеву, на штету осуђеног А.П., који се огледа у повреди права осуђеног на свакодневне лекарске прегледе  током трајања објављеног штрајка глађу.

Заштитник грађана утврдио је пропуст у раду Полицијске управе из Лесковца, одељење саобраћајне полиције на штету грађанина И.В, јер Полицијска управа није спровела поступак решавања притужби на рад полицијског службеника, па је Полицијској управи у Лесковцу упутио препоруку за спровођењем поступка решавања по притужби.

Страна 8 од 15

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava