a

Заштитник грађана је утврдио да су полицијски службеници Одељења за сузбијање крвних и сексуалних деликата Управе криминалистичке полиције, Полицијске управе за Град Београд, поступајући по усменом налогу заменика јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Београду, привремено одузели предмете од задржаног лица, а да претходно нису били испуњени законом прописани услови за примену тог полицијског овлашћења.

Незаконитим и неправилним радом Казнено-поправног завода за малолетнике у Ваљеву, у јануару 2016. године, двојици осуђеника повређена су права на неповредивост физичког и психичког интегритета, на здравствену заштиту, на приватност, заштиту од злостављања и заштиту од одмазде, утврдио је Заштитник грађана.

Поступајући по препорукама Заштитника грађана, Казнено – поправни завод у Београду упутио је Управи за извршење кривичних санкција предлог за реконструкцију Завода и обезбеђивање финансијских средстава, како би се осуђеним лицима омогућиле просторије за дневни боравак. Такође, предузете су мере у циљу укључивања већег броја осуђених у заједничке сврсисходне активности ван спаваоница.

Заштитник грађана је у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре, 10. јуна 2016. године посетио Казнено – поправни завод у Београду. Након посете Заводу су упућене препоруке за уклањање утврђених недостатака.

У београдском насељу Савамала, 25. априла 2016. године, већем броју грађана прекршена су права на слободу и безбедност, неповредивост физичког и психичког интегритета и заштиту имовине, и то дрским и насилничким, вандалским понашањем веће групе маскираних лица. Полицијска управа за Град Београд Министарства унутрашњих послова није благовремено и ефикасно поступала по пријавама грађана да је организована група униформисаних лица, опремљених и маскираних, учинила низ дела против права грађана на слободу и безбедност, неповредивост физичког и психичког интегритета и имовину.

С обзиром на све околности и тежину случаја, оцењено је да се ради о организованом кршењу права грађана, усклађеном на више нивоа и између више државних и недржавних субјеката, што посебно забрињава, утврдио је Заштитник грађана.

Страна 6 од 16

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava