a

Заштитник грађана подноси Влади и Народној скупштини Републике Србије иницијативу за стварање правног оквира којим ће се уредити процедуре поступања надлежних органа на оправдани захтев физичког лица ради прибављања података о идентитету лица (власника налога на друштвеним мрежама) када постоје околности које указују да је посредством друштвених мрежа учињено дело које се гони по приватној тужби.

Заштитнику грађана притужбама је указано да грађани према којима је путем „фиктивних“ налога на друштвеним мрежама почињено кривично дело, које се гони по приватној тужби, нису у могућности да кривично гоне починиоце, јер је податак о идентитету таквих лица могуће прибавити само уз налог суда, чиме им је повређено право на судску заштиту права зајемчених Уставом, као и право на уклањање последица које су повредом настале.

Полицијски службеник Полицијске испоставе Медијана ПУ у Нишу, који је био информисан о физичком нападу на грађанина, није сачинио записник о пријему кривичне пријаве, нити је о томе обавестио надлежно јавно тужилаштво, утврдио је Заштитник грађана.

Заштитник грађана је утврдио да су полицијски службеници Одељења за сузбијање крвних и сексуалних деликата Управе криминалистичке полиције, Полицијске управе за Град Београд, поступајући по усменом налогу заменика јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Београду, привремено одузели предмете од задржаног лица, а да претходно нису били испуњени законом прописани услови за примену тог полицијског овлашћења.

Незаконитим и неправилним радом Казнено-поправног завода за малолетнике у Ваљеву, у јануару 2016. године, двојици осуђеника повређена су права на неповредивост физичког и психичког интегритета, на здравствену заштиту, на приватност, заштиту од злостављања и заштиту од одмазде, утврдио је Заштитник грађана.

Страна 5 од 15

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava