a

Kaзнено-поправни завод у Београду захтева од осуђених лица да о свом трошку обезбеде ангажовање лица за вршење безбедносног прегледа техничких уређаја, за разлику од других завода у којима се вршење безбедносног прегледа техничких уређаја обезбеђује о трошку завода. На овај начин осуђени који казну затвора издржавају у Казнено-поправном заводу у Београду доведени су у неравноправан положај у односу на осуђене у другим заводима за извршење кривичних санкција, утврдио је Заштитник грађана.

Дисциплинска комисија Казнено-поправног завода у Пожаревцу-Забели изрекла је осуђенику дисциплинску меру упућивањa у самицу током целог дана и ноћи у трајању од 15 дана, а да претходно није утврдила да ли су испуњени услови за доношење решења о ослобађању од дисциплинске одговорности, с обзиром да је дисциплинској комисији било, или је морало бити познато, да је реч о лицу са менталним сметњама, утврдио Заштитник грађана

Заштитник грађана подноси Влади и Народној скупштини Републике Србије иницијативу за стварање правног оквира којим ће се уредити процедуре поступања надлежних органа на оправдани захтев физичког лица ради прибављања података о идентитету лица (власника налога на друштвеним мрежама) када постоје околности које указују да је посредством друштвених мрежа учињено дело које се гони по приватној тужби.

Заштитнику грађана притужбама је указано да грађани према којима је путем „фиктивних“ налога на друштвеним мрежама почињено кривично дело, које се гони по приватној тужби, нису у могућности да кривично гоне починиоце, јер је податак о идентитету таквих лица могуће прибавити само уз налог суда, чиме им је повређено право на судску заштиту права зајемчених Уставом, као и право на уклањање последица које су повредом настале.

Полицијски службеник Полицијске испоставе Медијана ПУ у Нишу, који је био информисан о физичком нападу на грађанина, није сачинио записник о пријему кривичне пријаве, нити је о томе обавестио надлежно јавно тужилаштво, утврдио је Заштитник грађана.

Страна 5 од 16

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava