a

Поступајући по притужбама осуђених лица, запослени у Стручној служби Заштитника грађана обавили су 28. марта 2018. године надзор над радом Казнено-поправног завода у Нишу. Том приликом прибављене су информације од значаја за поступак контроле рада служби у заводу на чије се поступање притужбе односе. Казнено-поправни завод у Нишу остварио је законом прописану сарадњу са Заштитником грађана.

Дана 16. марта 2018. године обављен је непосредан надзор над радом Казнено-поправног завода у Сремској Митровици, а поводом притужби осуђених лица на рад одговарајућих служби у Заводу, односно на повреду права на здравствену заштиту и права на примерен смештај. Том приликом обављен је разговор са подносиоцима притужби, замеником управника и начелником Службе за здравствену заштиту, а преузета је и релевантна документација потребна за доношење оцене о основаности притужбе.

Поводом информација којима се указује на повреде права осуђеног који се налази на издржавању казне затвора у Казнено-поправном заводу у Пожаревцу – Забели, представници Заштитника грађана су 09. фебруара 2018. године обавили разговор са осуђеним и од Казнено-поправног завода у Пожаревцу прибавили податке од значаја за оцену основаности притужбе. Казнено-поправни завод у Пожаревцу остварио је законом прописану сарадњу са Заштитником грађана.

Запослене у Стручној служби Заштитника грађана Одељењу за права лица лишених слободе и контролу примене полицијских овлашћења обавиле су данас надзор над радом Казнено-поправног завода у Сремској Митровици поступајући по притужбама осуђених које су се односиле на рад Службе за здравствену заштиту и Службе за третман.

Страна 3 од 10

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava