a

Запослени у Стручној служби Заштитника грађана обавили су 22. 01 .2016. године надзор на законитошћу и правилношћу рада тог затвора у погледу остваривања права лица лишеног слободе на здравствену заштиту током реализације мере притвора у тој установи.

Том приликом је обављен ненадзирани разговор са притвореним лицем, запосленима у Служби за здравствену заштиту и прикупљена је релевантна документација.

Стручна служба Заштитника грађана јe 4. септембра 2015. године обавила посету Казнено-поправном заводу у Сремској Митровици и том приликом je обавила разговоре са лицима лишеним слободе који су поднели притужбу на рад ове институције

Стручна служба Заштитника грађана јe 11. фебруара 2015. године обавила посету Казнено-поправном заводу у Београду том приликом je обавила разговоре са лицима лишеним слободе који су поднели притужбу на рад ове институције.

Стручна служба Заштитника грађана јe 31. октобра 2014. године обавила посету Окружном затвору у Београду том приликом je обавила разговоре са лицима лишеним слободе који су поднели притужбу на рад ове институције.

Страна 9 од 10

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava