a

Поводом навода из притужбе грађана који су указивали на повреду права на неповредивост физичког и психичког интегритета Заштитник грађана је дана 13. 06. 2016. године спровео непосредан надзор над радом Окружног затвора у Чачку.
Представници Заштитника грађана су обавили несметан разговор непосредно са лицем лишеним слободе који је упутио притужбу и извршили увид у списе предмета насталих поводом конкретног случаја ради доношења оцене о основаности притужбених навода.

Запослени у Стручној служби Заштитника грађана обавили су 16. 05. 2016. године надзор над законитошћу и правилношћу рада запослених у Дому, а све у циљу утврђивања релевантних чињеница од значаја за доношење оцене о постојању повреде права на неповредивост физичког и психичког интегритета корисника дома.

Заштитник грађана је 30.04.2016.године, поступајући по сопственој иницијативи, покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Полицијске управе за град Београд у погледу рада полицијских службеника поводом догађаја који се одиграо у раним јутарњим часовима на подручју Савамале.

Заштитник грађана је 18. 02. 2016. године обавио надзор на законитошћу и правилношћу рада тог завода у вези са поступањем запослених у Служби за обезбеђење. Наиме, притужбом је указано на повреду права на неповредивост физичког и психичког интегритета лица лишеног слободе, односно прекорачења у примени мера принуде.

Током надзора обављен је разговор са лицима лишеним слободе, начелником Службе за обезбеђење, Службе општих послова и заводским лекаром, прикупљена је и релевантна документација.

Страна 8 од 10

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava