a

Заштитник грађана је, на основу сазнања добијених из анонимне притужбе, по сопственој иницијативи 07. 10. 2016. године покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Клинике за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић“, Падинска Скела, а поводом навода да је пацијенту повређено право на неповредивост физичког и психичког интегритета.
Током надзора запосленима у Стручној служби Заштитника грађана омогућен је увид у релевантну документацију, а обављени су и непосредни разговори са актерима конкретног догађаја, све у циљу утврђења релевантних чињеница од значаја за доношење оцене о основаности навода изнетих у притужби.

Ради провере навода из притужбе осуђеног лица о повреди права на неповредивост физичког и психичког интегритета, Заштитника грађана је дана 11. јула 2016. године покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Завода и спровео је непосредан надзор над његовим радом.
Услови под којима је надзор обављен као и успостављена сарадња са контролисаним органом су били задовољавајући.

Поступајући по притужби осуђеника да је поступањем запослених у Служби за обезбеђење повређено његово право на неповреидвост физичког и психичког интегритета, Заштитник грађана је 08. 07. 2016. године обавио надзор на законитошћу и правилношћу рада тог завода.

Том приликом обављен је, у циљу прикупљања релевантних чињеница за даље поступање, ненадзирани разговор са подносиоцем притужбе, замеником управника Завода, начелником Службе за обезбеђење, Службе општих послова и заводским лекаром, а преузета је неопходна документација.

Поступајући по сопственој иницијативи, на основу информација из медија да је у наведеном Заводу пронађено тело мртве бебе, Заштитник грађана је 25. јуна 2016. године обавио ненајављени надзор над радом Завода.

Током надзора, запосленима у Заштитнику грађана стављени су на располагању сви подаци којима Завод располаже, а који су од значаја за поступак који се води.

Страна 7 од 10

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava