a

Заштитник грађана је на основу сазнања добијених из средстава јавног информисања и по сопственој иницијативи 15. маја ове године покренуо поступак контроле правилности и законитости рада Сектора унутрашње контроле Министарства унутрашњих послова, поводом догађаја који се одиграо у ноћи између 10. и 11. новембра 2016. године, испред угоститељског објекта „Руф“ у Бачкој Паланци. Након овог догађаја суспендован је полицајац због привођења једног грађанина што је у јавности изазвало различите реакције и коментаре.

Приликом спроведеног надзора Сектор унутрашње контроле МУП-а је представницима Заштитника грађана ставио на располагање све тражене податке и списе којима располаже, а који су од значаја за поступак који Заштитник грађана води. Сарадња Сектора унутрашње контроле са Заштитником грађана, у конкретном случају, представља пример доброг поступања органа јавне власти.

Након сагледавања свих прикупљених чињеница јавност ће бити обавештена о исходу поступка, изјавио је в.ф. заштитника грађана Милош Јанковић.

Запослени у Стручној служби Заштитника грађана обавили су 28.03.2017. године надзор над законитошћу и правилношћу рада запослених Службе за третман Окружног затвора у Крагујевцу.

Током надзора обављени су разговори са запосленима, а прикупљена је и релевантна документација која је од значаја за даље поступање овог органа у конкретном случају.

Поступајући по наводима притужбе лица лишеног слободе на повреду права на приватност запослени у Стручној служби Заштитника грађана обавили су 26. 01. 2017. године надзор над радом Специјалне затворске болнице.

Начелник Службе за здравствену заштиту те установе пружио је све тражене податке од значаја за поступак контроле, чиме је остварена добра сарадња ова два органа.

Запослени у Заштитнику грађана су 23. 11. 2016. године, поступајући по сопственој иницијативи, обавили најављени надзор над радом Клинике за психијатрију Клиничког центра Војводине у вези поступања лекара и других запослених према лицу са менталним сметњама, будући да информације којима Заштитник грађана располаже указују на незаконито поступање запослених и нарочито некоректан однос органа управе према пацијенту те Клинике.

Страна 6 од 10

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava