a

Поводом информација из анонимне притужбе, о начину на који се у Казнено-поправном заводу у Ћуприји обаљају лекарски прегледи осуђених лица, Заштитник грађана је дана 21. јула 2017. године, обавио најављени надзор над радом наведеног завода.
На обострано задовољство надзор је успешно окончан, пропраћен спремношћу управника тог завода да се и даље предузимају активности у циљу унапређења положаја лица лишених слободе која се ту налазе.

Заштитник грађана је 30. 06. 2017. године спровео непосредан надзор над радом наведеног завода ради прикупљања релевантних чињеница које су од значаја за поступак контроле покренут по основу притужбе грађана у вези са радом запослених у том заводу према лицу лишеном слободе коме је одређена мера притвора, као мера за обезбеђење присуства окривљеног и за несметано вођење кривичног поступка.
Приликом спровођења надзора рада, запослени у Казнено-поправном заводу у Сомбору су представницима Заштитника грађана ставили на располагање све тражене податке и документацију којом располажу, а који су од значаја за поступак који Заштитник грађана води.

Представници Заштитника грађана су ради поступањима по наводима из притужбе грађана обавили непосредан надзор над радом Специјалне затворске болнице, дана 27. 06. 2017. године.
Приликом обављања надзора остварена је одлична сарадња са запосленима у Специјалној затворској болници и прикупљене су све неопходне информације за даље поступање у конкретном поступку.

Поступајући по притужби поднетој Заштитнику грађана на рад полицијских службеника Полицијске станице у Кули, запослени у Одељењу за права лица лишених слободе и контролу примене полицијских овлашћења обавили су надзор над радом наведене полицијске станице 26. 06. 2017. године.
Том приликом остварена је добра сарадња са полицијским службеницима који су запосленима у Одељењу ставили на располагање све податке којима располажу, а који су од значаја за поступак контроле који је покренут у вези навода из притужбе.

Страна 5 од 10

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava