a

Поступајући по притужбама осуђених лица, запослени у Стручној служби Заштитника грађана обавили су данас надзор над радом Казнено-поправног завода у Панчеву. Том приликом прибављене су информације од значаја за поступке контроле рада служби у заводу на чије се поступање притужбе односе и обављени су ненадзирни разговори са притужиоцима. Руководство Завода, као и сви запослени са којима је обављен разговор су остварили законом прописану сарадњу са Заштитником грађана.

Поступајући по притужбама осуђених лица, запослени у Стручној служби Заштитника грађана обавили су данас надзор над радом Казнено-поправног завода у Београду и Казнено-поправног завода у Београду-Падинској Скели. Том приликом прибављене су информације од значаја за поступке контроле рада служби у заводу на чије се поступање притужбе односе, казнено-поправни заводи су остварили законом прописану сарадњу са Заштитником грађана.

Представници Заштитника грађана обавили су 15. августа 2018. године надзор над радом Окружног затвора у Новом Саду у погледу поступања завода приликом пријема и уручивању поште лицима лишеним слободе која се налазе у тој установи.
Такође, поступајући по примљеној притужби притвореника који се налази у Окружном затвору у Новом Саду, ради допуне притужбе и упознавања са чињеницама и околностима од значаја за даље поступање Заштитника грађана, обављен је ненадзирани разговор са подносиоцем притужбе.

На основу сазнања којима се указује на недостатке у животним условима у седмом павиљону Казнено-поправног завода у Пожаревцу у погледу недостатка воде, као и поводом обраћања осуђених лица, којима указују на повреде права, представници Заштитника грађана обавили су 04. јула 2018. године надзор над радом тог завода.
Казнено-поправни завод у Пожаревцу омогућио је представницима Заштитника грађана да обиђу седми павиљон завода и непосредно се увере у стање у погледу доступности воде, као и да обаве разговоре са осуђеним лицима који су у њему смештени.
Приликом обављања надзора, Казнено-поправни завод у Пожаревцу у потпуности је сарађивао са Заштитником грађана, у складу са законом.

Страна 1 од 9

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava