a

У спроведеном поступку контроле рада Клинике за психијатрију Клиничког центра Војводине Заштиник грађана је утврдио недостатке у примени мере физичког спутавања према лицу са менталним сметњама и то: меру физичког спутавања (физичко ограничење) према пацијенту применили су, осим здравствених радника, и службеници обезбеђења необучени за примену те мере; пацијент је боравио везан више од сат времена у просторији заједно са осталим пацијентима према којима није била примењена мера физичког спутавања (механичко ограничење); није формирана књига евиденције о примени мера физичког спутавања и изолације лица са менталним сметњама у коју би се бележили сви битни подаци о примени те мере. Наведеним је Клиника повредила право пацијента на здравствену заштиту и право на достојанство.

 

 

Приликом привођења осумњиченог, полицијски службеници Полицијске станице Прибој нису донели решење о задржавању, нити су грађанину уручили писано обавештење о његовим правима, утврдио је Заштитник грађана.

Окружни затвор у Зајечару примењивао је меру принуде издвајање дуже од 24 часа што је супротно важећим прописима, док је евиденција о примењеној мери неуредно вођена, утврдио је Заштитник грађана.

Министарство унутрашњих послова, Сектор унутрашње контроле, незаконито и неправилно је поступило 31. децембра 2016. године на тај начин што у решењима о задржавању двојице осумњичених, донетим након полицијског хапшења, по одобрењу јавног тужиоца, нису образложени разлози за притвор, чије је постојање представљало основ за полицијско хапшење ових грађана.

Министарство унутрашњих послова, Сектор унутрашње контроле пропустило је да писано документује усмени налог вишег јавног тужиоца у Београду од 29. децембра 2016. године, којим је, како је у изјашњењу тог органа управе наведено, наложено хапшење осумњичених.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava