a

Представници Стручне службе Заштитника грађана су данас посетили Казнено-поправни завод у Сремској Митровици. Разлог посете су биле притужбе лица лишених слободе које издржавају казну у наведеном Заводу. Прибављене су информације од значаја за поступке контроле рада служби у Заводу на чије се поступање притужбе односе и обављени су ненадзирни разговори са притужиоцима. Руководство Завода, као и сви запослени са којима је обављен разговор су остварили законом прописану сарадњу са Заштитником грађана

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava