a

Заштитник грађана сматра да би одредбу члана 294. става 2. Законика о кривичном поступку требало допунити на тај начин што би се прописало да разлози због којих је јавни тужилац одложио саслушање осумњиченог и одредио његово задржавање најдуже 48 часова од часа његовог хапшења или одазивања на позив, буду наведени као обавезни део решења о задржавању, стоји у Иницијативи за допуну Законика о кривичном поступку, коју је Заштитник грађана поднео Влади и Народној скупштини Републике Србије.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava