a

На основу информација да су појединим осуђеним лицима на издржавању казне затвора у Казнено-поправном заводу у Београду повређена права на неповредивост физичког и психичког интегритета, представници Стручне службе Заштитника грађана Одељење за права лица лишених слободе и контролу примене полицијских овлашћења обавили су, током посете Заводу, разговоре са појединим осуђеницима и омогућили, онима који су то желели, подношење притужбе усменим путем.

Приликом наведене посете, а по пријему притужбе једног од осуђених лица, извршен је надзор над радом Завода у вези са наводима притужбе и прикупљена релеванта документација од значаја за даље поступање Заштитника грађана.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava