a

Дана 10. октобра 2017. године обављен је непосредан надзор над радом Окружног затвора у Новом Саду, а поводом притужбе лица које се налази на извршењу мере притвора, да је од стране командира тучен иако није пружао отпор.

Том приликом обављен је разговор са подносиоцем притужбе и управником, а преузета је и релевантна документација потребна за доношење оцене о основаности притужбе.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava