a

Стручна служба Заштитника грађана Одељење за права лица лишених слободе и контролу примене полицијских овлашћења примила је притужбе осуђеника из Окружног затвора у Зајечару, а поводом којих је посетила тај Завод 28. септембра 2017. године. Притужбе се односе на повреду физичког и психичког интегритета, услова смештаја (хигијена, вода за пиће, кантина итд.) те немогућности боравка осуђеног лица изван затворених просторија на свежем ваздуху.

Том приликом обављени су разговори са подносиоцима притужби ради прикупљања релевантних информација, као и надзор над радом Службе за обезбеђење, Службе општих послова и Службе за здравствену заштиту.

Током непосредног надзора прикупљене су информације потребне за рад по примљеним притужбама и то од начелника Службе за обезбеђење, начелника Службе општих послова и лекара, као и релевантна документација.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava