a

Поступајући по притужби осуђеника да је поступањем запослених у Служби за обезбеђење повређено његово право на неповреидвост физичког и психичког интегритета, Заштитник грађана је 08. 07. 2016. године обавио надзор на законитошћу и правилношћу рада тог завода.

Том приликом обављен је, у циљу прикупљања релевантних чињеница за даље поступање, ненадзирани разговор са подносиоцем притужбе, замеником управника Завода, начелником Службе за обезбеђење, Службе општих послова и заводским лекаром, а преузета је неопходна документација.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava