a

Запослени у Стручној служби Заштитника грађана обавили су 28.03.2017. године надзор над законитошћу и правилношћу рада запослених Службе за третман Окружног затвора у Крагујевцу.

Током надзора обављени су разговори са запосленима, а прикупљена је и релевантна документација која је од значаја за даље поступање овог органа у конкретном случају.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava