a

Поступајући по наводима притужбе лица лишеног слободе на повреду права на приватност запослени у Стручној служби Заштитника грађана обавили су 26. 01. 2017. године надзор над радом Специјалне затворске болнице.

Начелник Службе за здравствену заштиту те установе пружио је све тражене податке од значаја за поступак контроле, чиме је остварена добра сарадња ова два органа.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava