a

Запослени у Заштитнику грађана су 23. 11. 2016. године, поступајући по сопственој иницијативи, обавили најављени надзор над радом Клинике за психијатрију Клиничког центра Војводине у вези поступања лекара и других запослених према лицу са менталним сметњама, будући да информације којима Заштитник грађана располаже указују на незаконито поступање запослених и нарочито некоректан однос органа управе према пацијенту те Клинике.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava