a

Заштитник грађана је, на основу сазнања добијених из анонимне притужбе, по сопственој иницијативи 07. 10. 2016. године покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Клинике за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић“, Падинска Скела, а поводом навода да је пацијенту повређено право на неповредивост физичког и психичког интегритета.
Током надзора запосленима у Стручној служби Заштитника грађана омогућен је увид у релевантну документацију, а обављени су и непосредни разговори са актерима конкретног догађаја, све у циљу утврђења релевантних чињеница од значаја за доношење оцене о основаности навода изнетих у притужби.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava