a

Ради провере навода из притужбе осуђеног лица о повреди права на неповредивост физичког и психичког интегритета, Заштитника грађана је дана 11. јула 2016. године покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Завода и спровео је непосредан надзор над његовим радом.
Услови под којима је надзор обављен као и успостављена сарадња са контролисаним органом су били задовољавајући.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava