a

Заштитник грађана је утврдио да Казнено-поправни завод у Нишу није спровео процедуру након примене мера принуде према осуђеном лицу на издржавању казне затвора.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava