a

Недостаци у раду лекара у Казнено-поправном заводу у Сремској Митровици довели су до повреде права осуђеног на приватност и онемогућили делотворну заштиту од злостављања, утврдио је Заштитник грађана.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava