a

У оквиру успостављене сарадње Заштитника грађана са Правним факултетом Универзитета у Београду, студенти тог факултета били су данас гости институције омбудсмана. Заменик заштитника грађана Милош Јанковић са сарадницама упознао их је са радом и надлежностима овог органа, поготово у области заштите лица лишених слободе и превенције тортуре.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava