a

b_280_0_16777215_00_images_stories_slika_zasajt_maja_smanjena.jpg

У организацији Београдског центра за безбедносну политику, 24. маја 2016. године, одржана је панел дискусија на тему “Тестирање интегритета полицајаца”, на којој је говорио заменик заштитника грађана Милош Јанковић. У свом излагању, Јанковић је присутнима указао на неопходност да се начин спровођења теста интегритета уреди законом, а не поџаконским актом као што је прописано важећим Законом о полицији, имајући у виду начине на које се тестирање обавља, могуће правне последице тестирања и податаке до којих се тестирањем долази.

Јанковић је изразио посебну забринутост и што је важећим Законом о полицији прописано да ће тестове интегритета полицијских службеника спроводити Сектор унутрашње контроле МУП-а који је, сходно прописима, под непосредном контролом министра унутрашњих послова, и што се таквим законским решењем занемарује потреба и да се професионални интегритет полицијских службеника Сектора унутрашње контроле каткад испита.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava