a

Представник Одељења за заштиту права лица лишених слободе и контролу примене полицијских овлашћења Стручне службе Заштитника грађана учествовао је 30. и 31. марта 2016. године, у Скопљу, на семинару „Употреба полицијске принуде“, који је организовао TAIEX у сарадњи са македонским Омбудсманом.

На Семинару су учествовали и представници омбудсмана Македоније, Албаније, Босне и Херцеговине, Турске, Црне Горе и Косова, представници министарстава унутрашњих послова Македоније, Немачке, Литваније, Велике Британије и Белгије, Института за форензичку медицину Медицинског факултета у Скопљу и поједини чланови CPT.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava