a

Поводом информација о наводном злостављању једног корисника у Дому за смештај одраслих лица у Кулинама, Заштитник грађана је 16. маја 2016. године обавио непосредан надзор над радом ове Установе и поступањем запослених у вези са догађајем од 18. априла 2016. године.

Надзор над радом Дома за смештај одраслих лица у Кулинама није био претходно најављен, а директор Дома и други запослени сарађивали су са представницима Заштитника грађана, омогућили приступ просторијама и увид у видео снимак догађаја са једне од камера, као и ставили на увид расположиву  документацију у вези са предметним инцидентом.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava