a

Стручна служба Заштитника грађана јe 3. јула 2015. године обавила посету Казнено-поправном заводу Забела - Пожаревац и Казнено - поправном заводу за жене и том приликом je обавила разговоре са лицима лишеним слободе који су поднели притужбу на рад ове институције

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava