a

Стручна служба Заштитника грађана је 14. априла 2015. године обавила надзор над радом завода у Окружном затвору у Прокупљу.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava