a

Стручна служба Заштитника грађана јe 17. јула 2014. године обавила посету Казнено - поправном заводу Сремска Митровица и том приликом je обавила разговоре са лицима лишеним слободе који су поднели притужбу на рад ових институција.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava