a

Стручна служба Заштитника грађана јe 13. juna 2014. године обавила посету Специјалној затворској болници и том приликом je обавила разговоре са лицима лишеним слободе који су поднели притужбу на рад ове институције.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava