a

Стручна служба Заштитника грађана je  25. новембра  2013. године обавила посету два завода, Казнено- поправном заводу и Казнено- поправном заводу за жене у Пожаревцу и том приликом обавила разговоре са лицима који су поднели притужбу на рад ових институција.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava