a

Стручна служба Заштитника грађана je  12. септембра 2013. године обавила посету Васпитно - поправном дому у Крушевцу и том приликом обавила разговоре са лицима који су поднели притужбу на рад овe институцијe.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava