a

Заменик заштитника грађана, Милош Јанковић, учествовао је, 18. априла 2013. године у Крагујевцу и 23. априла 2013. године у Нишу, у Округлом столу у организацији Мисије ОЕБС-а у Србији у сарадњи са Републичким јавним тужилаштвом и Министарством унутрашњих послова, на тему комуникације полиције и тужилаштва са медијима у кривичним истрагама.

Taкoђе је истакао значај теме и потребу да се посебно води рачуна и обезбеди поштовање уставних права грађана, права на обавештеност, с једне стране, и права на правично суђење, с друге стране.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava